Trang chủ   /   Các đơn vị   /   Viện chuyên ngành
  • Viện chuyên ngành

Vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (vật liệu sửa chữa và bảo vệ công trình, hoá phẩm xây dựng, vật liệu gia cố, sơn, cao su, polymer, công nghệ vật liệu và sửa chữa, kết cấu mới, vật liệu mới trong xây dựng và bảo vệ công trình); phần mềm tính toán liên quan đến vật liệu; sửa chữa, bảo...

xem chi tiet

Cầu - Hầm

Cầu - Hầm

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Kết cấu mới, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới; các giải pháp kỹ thuật, công nghệ; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phần mềm trong lĩnh vực cầu, hầm và công trình ngầm.

xem chi tiet

Đường bộ và sân bay

Đường bộ và sân bay

Theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 218/ĐK-KH&CN ngày 19/8/2008 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Viện CN Đường bộ và Sân bay bao gồm:

xem chi tiet