• Viện chuyên ngành

Vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Cập nhật: 14:27 Ngày 04/08/2016   Lượt xem: 321

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (vật liệu sửa chữa và bảo vệ công trình, hoá phẩm xây dựng, vật liệu gia cố, sơn, cao su, polymer, công nghệ vật liệu và sửa chữa, kết cấu mới, vật liệu mới trong xây dựng và bảo vệ công trình); phần mềm tính toán liên quan đến vật liệu; sửa chữa, bảo vệ công trình và phương tiện giao thông.

- Sản xuất các loại vật liệu, sản phẩm phục vụ xây dựng, bảo vệ công trình và phương tiện giao thông vận tải; thi công xây dựng mới, sửa chữa các công trình và phương tiện GTVT.

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng tài liệu kỹ thuật, công nghệ mẫu, thiết kế mẫu; thực hiện các dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực vật liệu, xây dựng, sửa chữa, bảo vệ công trình và phương tiện giao thông (bao gồm: tư vấn, khảo sát, thẩm định các công trình, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thẩm định, lập dự án đầu tư; phân tích thí nghiệm vật liệu, hoá phẩm, sản phẩm xây dựng; đề xuất các biện pháp tổ chức kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ, nâng cấp các công trình và phương tiện GTVT); tham gia đào tạo thí nghiệm viên, tư vấn giám sát, bồi dưỡng tập huấn các chuyên đề kỹ thuật, phổ biến thông tin KH&CN trong các lĩnh vực trên.

- Thí nghiệm các loại vật liệu trong và ngoài ngành tại phòng thí nghiệm LAS-XD 201.

  • Nội dung liên quan

Cầu - Hầm

Cầu - Hầm

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Kết cấu mới, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới; các giải pháp kỹ thuật, công nghệ; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phần mềm trong lĩnh vực cầu, hầm và công trình ngầm.

xem chi tiet

Đường bộ và sân bay

Đường bộ và sân bay

Theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 218/ĐK-KH&CN ngày 19/8/2008 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Viện CN Đường bộ và Sân bay bao gồm:

xem chi tiet