Trang chủ   /   Thành tựu   /   Triển khai ứng dụng
  • Triển khai ứng dụng

Triển khai ứng dụng

Triển khai ứng dụng

Ngoài những nhiệm vụ được Bộ giao như đã nói trên, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT luôn bám sát sản xuất, thực hiện việc triển khai ứng dụng các tiến bộ và thực hiện các dịch vụ KH-CN bằng những hợp đồng kinh tế kỹ thuật :

xem chi tiet