Trang chủ   /   Thành tựu
  • Thành tựu

Trung tâm công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm

Trung tâm công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm

Trung tâm công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm

xem chi tiet

Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

xem chi tiet

Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

xem chi tiet

Triển khai ứng dụng

Triển khai ứng dụng

Ngoài những nhiệm vụ được Bộ giao như đã nói trên, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT luôn bám sát sản xuất, thực hiện việc triển khai ứng dụng các tiến bộ và thực hiện các dịch vụ KH-CN bằng những hợp đồng kinh tế kỹ thuật :

xem chi tiet

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng

xem chi tiet

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu

xem chi tiet

Tổng quan

Tổng quan

Viện KH&CN GTVT là một trong 42 Viện nghiên cứu quốc gia và là Viện đầu ngành của Bộ Giao thông Vận  tải trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Viện đã chủ trì thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu các cấp. Một số kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật như sau:

xem chi tiet