• Năng lực

Nhân lực

Cập nhật: 14:09 Ngày 04/08/2016   Lượt xem: 276

TT

Nhân sự phân theo trình độ

Nhân sự phân theo chuyên môn

Trình độ

Số người

Chuyên môn

Số người

1

Giáo sư và Phó Giáo sư

04

Xây dựng Công trình

384

2

Tiến sĩ

10

Kinh tế xây dựng

28

3

Thạc sĩ

55

Cơ khí

39

4

Kỹ sư, cử nhân

389

Điện tử - Tin học

12

5

Trình độ khác

152

Các ngành khác (Địa chất, Thuỷ lợi, Môi trường, KTXD…)

147

Tổng

610 người

 

  • Nội dung liên quan