• Tin tức hoạt động ITST

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam”

Cập nhật: 15:37 Ngày 04/08/2016   Lượt xem: 349

Ngày 23/6/2016, Viện KH&CN GTVT đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam” chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình, mã số 62.58.02.05.

 

Ngày 23/6/2016, Viện KH&CN GTVT đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam” chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình, mã số 62.58.02.05.

 

Tới dự buổi bảo vệ Luận án có đông đảo các Giáo sư, Phó Giáo sư, các Tiến sĩ, các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp đến từ Trường Đại học Xây dưng, Trường Đại học GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT cùng đầy đủ các thành viên Hội đồng đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện theo Quyết định số 974/QĐ-VKHCN ngày 11/5/2016. Chủ tịch Hội đồng: GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục, Trường Đại học Xây dựng.

 

Để có thể phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng HLVBX trên một số tuyến đường quốc lộ nước ta gần đây cũng như đánh giá được ảnh hưởng của mức độ “thô” của cấp phối cốt liệu BTN theo QĐ 858/QĐ-BGTVT cần thiết phải nghiên cứu các ảnh hưởng  liên quan đến đồng thởi cả HLVBX và độ bền mỏi của BTN trên cơ sở tổng kết các kết quả nghiên cứu của thế giới trong những năm gần đây.

Việc thực hiện đề tài Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam”  là cần thiết, có tính thời sự và có ý nghĩa khoa học cũng như ý nghĩa thực tiễn.

 

Đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam” đã đưa ra tổng quan về hằn lún vệt bánh xe (HLVBX) và mỏi của bê tông nhựa.  Phân tích nguyên nhân hư hỏng HLVBX qua kết quả khảo sát hiện trường. Nghiên cứu thực nghiệm về HLVBX và mỏi của bê tông nhựa chặt điển hình. Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu HLVBX và tăng độ bền mỏi của bê tông nhựa chặt.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện đã nhất trí 100% đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ GTVT công nhận kết quả bảo vệ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Hưng. 

 

Hình ảnh tại lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Bùi Ngọc Hưng

 

 


 

 


 
 


 

  • Nội dung liên quan

Đảng ủy Viện KH&CN GTVT triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Đảng ủy Viện KH&CN GTVT triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Viện.

xem chi tiet

Hội nghị cấp Bộ xem xét nội dung dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam: "Bê tông nhựa – Phương pháp thử xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô”, mã số: TC 1521

Hội nghị cấp Bộ xem xét nội dung dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam:

Nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 2015, ngày 7/7/2016, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị xem xét nội dung dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam: "Bê tông nhựa – Phương pháp thử xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô”, mã số: TC 1521 do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT là đơn vị chủ trì biên soạn, chủ...

xem chi tiet

Đảng ủy Viện KH&CN GTVT triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Đảng ủy Viện KH&CN GTVT triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Viện.

xem chi tiet

Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2011 - 2015: Nhiều báo cáo khoa học tiêu biểu, nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ hiệu quả cho ngành GTVT

Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2011 - 2015: Nhiều báo cáo khoa học tiêu biểu, nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ hiệu quả cho ngành GTVT

Chiều 20/6, tại trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (Hà Nội), Bộ GTVT tổ chức Phiên họp tiểu ban Công trình thuộc chương trình Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành GTVT giai đoạn 2011 - 2015.

xem chi tiet

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN năm 2015 “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cắt vòng xét đến ảnh hưởng của mưa và động đất đến hiện tượng trượt đất nhanh dọc các tuyến giao thông chính tại Việt Nam“ Mã số: DT 154010

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN năm 2015 “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cắt vòng xét đến ảnh hưởng của mưa và động đất đến hiện tượng trượt đất nhanh dọc các tuyến giao thông chính tại Việt Nam“ Mã số: DT 154010

Nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN 2015 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, ngày 8/7/2016 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN năm 2015 “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cắt vòng xét đến ảnh hưởng của mưa và động đất đến hiện tượng trượt đất nhanh dọc các tuyến giao...

xem chi tiet