Trang chủ   /   Giới thiệu
  • Giới thiệu

Các đơn vị thuộc Viện

Các đơn vị thuộc Viện

Theo quyết định số: 3003/QĐ-BGTVT ngày 29-12-2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT: Chuyển đổi Viện Khoa học & Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

xem chi tiet

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh theo qui định của pháp luật.

xem chi tiet

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

iện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 3003/QĐ-BGTVT phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học và Công nghệ GTVT sang hình 

xem chi tiet