• Các đơn vị thuộc viện

Các đơn vị thuộc Viện

Cập nhật: 14:13 Ngày 04/08/2016   Lượt xem: 206

Các đơn vị thuộc Viện

- Theo quyết định số: 3003/QĐ-BGTVT ngày 29-12-2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT: Chuyển đổi Viện Khoa học & Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

- Theo quyết định số: 3153/QĐ-BGTVT ngày 16-10-2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ GTVT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT; Viện có cơ cấu tổ chức như sau: 

 1. Các Phòng quản lý nghiệp vụ: 04 phòng 

TT

Tên đơn vị

Thông tin của đơn vị

1

Phòng Tổ chức Hành chính

Tel: 04.3766.4435

Fax: 04.3766.3977

Email: tchc@itst.gov.vn

TP. Đinh Văn Tuấn – 0989.338.818

2

Phòng KHCN Tiêu chuẩn và HTQT

Tel: 04.3766.3749

Fax:

Email: khcn@itst.gov.vn

TP. Bùi Ngọc Hưng – 0913.555.106

3

Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án

Tel: 04.3766.3404

Fax: 04.3766.3403

Email: kqh@itst.gov.vn

TP. Đinh Văn Tiến – 0904.129.025

4

Phòng Tài chính Kế toán

Tel: 04.3766.4537

Fax: 04.3766.3403

Email: ketoan@itst.gov.vn

TP. Trần Văn Thành – 0979.848.431

 

2. Các đơn vị trực thuộc

- Phân Viện: 03 Phân Viên

- Trung tâm: 15 Trung tâm

- Phòng Trọng điểm: 03 Phòng.

 • Nội dung liên quan

Xem nhiều nhất
 • Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam”
 • Vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình
 • Ra mắt Ban QLDA các đường cao tốc phía Bắc trực thuộc VEC
 • VIỆT-NHẬT CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Họp trao đổi chuyên môn lần thứ 3 về xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì cảng biển Việt Nam giữa ITST, NILIM và SCOPE
 • Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016
 • Họp ủy ban điều phối chung dự án lần thứ 5
 • Họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2012 “Nghiên cứu tâm sinh lý người điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong đào tạo lái xe, tổ chức giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”

 • Liên kết website
  Thông tin cần biết
  Tiện ích